top of page

Víceletá gymnázia – hlásit se na ně nebo ne?

Jaké argumenty zaznívají nejčastěji pro a proti víceletým gymnáziím? podle čeho se rozhodnout? Nejpodstatnější by mělo být hledisko samotného studenta. Mezi argumenty se často objevuje změna v nárocích. Na gymnáziu budou pravděpodobně nároky vyšší, ale změna by nastala tak jako tak při přechodu z 9. třídy do prváku. Otázka je, zda to zvládne žák i jeho rodiče, protože - přijímačkami to nekončí, právě naopak.

(Kampomaturitě.cz, 9. 10. 2023)

Více na: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/viceleta-gymnazia-hlasit-se-na-ne-nebo-ne

bottom of page